بازگشت به لیست

توان بخشی

آسیب به مسیرهای عصبی در پی سکته مغزی می تواند باعث به وجود آمدن اختلالات حواس شود.

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آسیب به مسیرهای عصبی در نیمکره راست مغز می تواند باعث به وجود آمدن اختلالات حواس در بیماران سکته مغزی بشود. سکته مغزی می تواند در کورتکس یا ساب کورتکس (سکته ساب کورتیکال) اتفاق بیافتد که در نتیجه باعث تخریب قشر خاکستری یا ماده سفید مغزی بشود. محققین امیدوارند که بتوانند معیاری برای شناخت بیمارانی که در آن ها امکان جلوگیری از این اتفاق وجود دارد، پیدا کنند.

بیش از یک سوم بیماران سکته مغزی دچار اختلالات شناختی از جمله اختلال توجه می شوند که می تواند باعث اختلال در زندگی روزانه آن ها بشود.

اختلال توجه در هر دو نوع سکته مغزی دیده می شود. در سکته کورتیکال، آسیب به نواحی مشخصی که مسئول توجه و دقت کردن هستند، می تواند توجیه کننده این قضیه باشد. اما در سکته ساب کورتیکال هنوز علت اختلال حواس شناخته شده نیست.

برای شناسایی مکانیسم این آسیب در سکته های ساب کورتیکال، محققین دانشگاه تیانجین چین دو روش VLSM و DTT را با هم در ۴۹ بیمار سکته مغزی و ۵۲ بیمار گروه کنترل به کار گرفتند. VLSM در واقع آنالیز ارتباط بین آسیب بافتی و تغییر رفتار آن می باشد و DTT یک نوع MRI سه بعدی مغز، که در آن بررسی یک قسمت از ماده سفید به تنهایی ممکن می باشد، است. در این آزمایش مکان تخریب بافت با VLSM مشخص شده و سپس با DTT مسیر های عصبی در پی این آسیب پیدا گردید.

نتایج نشان دهنده این بود که در مقایسه با گروه کنترل، بیماران سکته مغزی عکس العمل آهسته تری داشتند. VLSM نشان دهنده ارتباط بین ضایعه مغزی در کودیت نوکلئوس راست نزدیک ماده سفید و طولانی شدن این زمان عکس العمل بود. در DDT نیز مشاهده شد که محل این ضایعه در گروه کنترل، در تالاموس راست و در ارتباط با مسیر کودیت- پریفرونتال می باشد.

در گروهی که در نیمکره راست مغزشان دچار مشکل شده بودند، سرعت انتشار پیام بین سلول های مغزی به شدت افت کرده بود. در گذشته ارتباط این افت سرعت با پیری و اختلال توجه کشف شده بود.

در نهایت به نظر می رسد که تخریب تالاموس راست و مسیر کودیت-پریفرونتال در رابطه با اختلال حواس می باشد و با بررسی میزان این تخریب در بیماران، می توان ایجاد اختلال حواس در آینده بیمار را پیش بینی نمود.

http://neurosciencenews.com/stroke-attention-9001

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...