آشنایی با روند پذیرش

آشنایی با روند پذیرش

آشنایی با روند پذیرش

آغاز مرحله ی پذیرش در این موسسه با تماس خانواده های محترم صورت می پذیرد که پس از ثبت نام اولیه توسط منشی ، مسئول پذیرش با در نظر گرفتن اولویت هایی نظیر سن (کودکان زیر ۳ سال) یا مراجعین خارج از کشور که مدت محدودی را در تهران اقامت دارند و مراجعین از شهرهای مختلف کشور و همچنین ارجاعات از جانب سایر همکاران گرامی به خانواده های محترم تماس گرفته خواهد شد و برای ایشان ساعت و روز خاصی را جهت تشکیل پرونده و ویزیت اولیه توسط آقای دکتر ربوبی  به عنوان Case Manager مشخص و تعیین می شود.

پس از جلسه ی اول و ارزیابی مقدماتی ، بر اساس نیاز کودک پروتکل سه ماهه با همکاری مشترک خانواده و نتایج حاصل از بررسی کودک مبتنی بر ارجاعات اساتید و پزشکان محترم صورت خواهد گرفت.

پس از گذشت مدت زمان پروتکل (دو تا چهار ماهه) و یا بر اساس در خواست درمانگران مرکز، کودک به جلسه ی ارزیابی توسط Case Manager ارجاع داده می شود که در این جلسه گزارش درمانگران و اظهارات خانواده بررسی می گردد و سپس با همکاری اعضای تیم تشخیص و برنامه ریزی، پروتکل بعدی و یا ترخیص تبیین و تعیین می شود.

همچنین این مرکز مجهز به پایگاه اینترنتی به آدرس www.saminrc.com وکانال تلگرامی rcnrc@ می باشد که در هردو خط ارتباط مستقیم با مدیریت مرکز در نظر گرفته شده است .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...