بازگشت به لیست

آموزش و پرورش

اهمیت انگیزه و روشهای مناسب ایجاد آن در دانش آموزان

تاریخ : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

موضوع انگیزش همواره از محورهای اساسی تعلیم و تربیت است . انگیزه در فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی نیز نقش به سزایی دارد .انگیزه تاثیر مستقیمی روی تلاش برای رسیدن به اهداف داشته و   شروع   و ادامه دادن به فعالیت را  ممکن می سازد   .انگیزه است که تعیین می‌کند کدام نتایج مشوق و کدامیک  تنبیه‌کننده هستند.در نهایت،‌ انگیزه باعث می‌شود عملکرد دانش آموزان بهبود یابد. به عبارتی تمام دلایل  مذکور، یعنی تلاش، پشتکارو فرآیندهای شناختی،  به بهبود عملکرد یادگیرنده منجر می‌شوند.عواملی که منجر به افزایش انگیزش تحصیلی می گردند می توانند منجر به توانایی شناختی بالاتر و توانمدی بیشتر افراد با سنین مختلف منجر شوند و انگیزش تحصیلی به صورت کلی به عواملی اطلاق میشود که باعث حضور در محیط آموزشی و کسب مدرک تحصیلی می گردد (کلارک و شروت،۲۰۱۰ ).

 

روشهای مناسب ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان

 

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...