بازگشت به لیست

توان بخشی

تاثیر کاهش بینایی در ناتوانی ذهنی سالمندان

تاریخ : ۱۳ تیر ۱۳۹۷

براساس مطالعات جدید محققان دانشگاه میامی آمریکا : کاهش بینایی در پیری با کاهش توانایی عملکرد ذهنی و شناختی مرتبط است.
به گزارش مدیکال ساینس، محققان با بررسی اطلاعات پزشکی بیش از دو هزارو پانصد فرد با میانگین سنی ۶۵ تا ۸۴ سال، بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ میلادی دریافتند نرخ کاهش بینایی با نرخ کاهش توانایی ذهنی و شناختی در سالخوردگی مرتبط است.
کاهش توانایی ذهنی و کاهش بینایی هردو از عوارض سالخوردگی هستند و رابطه علل و معلولی بین آنها وجود ندارد. این مطالعه نشان می دهد کاهش توانایی ذهنی تاثیری زیادی بر کاهش بینایی ندارد.
کاهش بینایی و کاهش توانایی ذهنی یکی از مهمترین آسیب های جوامع سالخورده است؛ بنابراین پیشگیری و درمان مشکلات بینایی می تواند برای محافظت در برابر کاهش توانایی ذهنی موثر باشد.
کاهش بینایی ناشی از افزایش سن باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد و می تواند زنگ خطری برای شروع کاهش توانایی شناختی و ذهنی باشد.
به گزارش ایرنا، نتایج این مطالعه در نشریه JAMA Ophthalmology منتشر شده است.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...