بازگشت به لیست

خدمات درمانی

سایت بازی درمانی


سایت بازی درمانی با استفاده از نیروهای کارشناس و کارشناس ارشد کاردرمانی و روانشناسی  و با بهره مندی از متنوعترین و جدید ترین متدهای روانشناختی ، رفتاری و عصب روانشناختی کار با کودک ، نقش به سزایی در ارزیابی ، مداخله و افزایش تعاملات اجتماعی کودکان دارد .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...