بازگشت به لیست

خدمات درمانی

سایت کاردرمانی اندام فوقانی (دست)


کاردرمانی دست تحت نظر کارشناسان ارشد کاردرمانی به ارائه مداخلاتی از کاردرمانی جسمی که به طور ویژه بر روی عملکردهای شانه ، آرنج ، مچ ، انگشتان ، کف دست ، مهارتهای دیداری و دستی ، هماهنگی های حرکتی دست و انگشتان ، مهارتهای لمسی ، افزایش قدرت عضلانی ، دامنه حرکتی فعال دست و در نهایت افزایش عملکردهای دستی نظیر بهبود و خوانا تر شدن دستخط ، مهارتهای ترسیمی ، هنرهای خلاقانه و … می پردازد.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...