بازگشت به لیست

کاردرمانی ذهنی-آموزشی

روان سنجی یا Psychometricsچیست ؟

تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۹۱   |    نویسنده : حسین ربوبی

روان سنجی یا Psychometricsچیست ؟

“اگربتوانید آنچه را درباره اش صحبت می کنید ،اندازه بگیرید وآن را به صورت کمی بیان کنید ، می توانید مدعی باشید که در باره آن چیزی می دانید ،وگرنه دانش شما درباره آن اندک و نارسا است. “لرد کلوین (Lord Kelvin)

در روان شناسی به مجموعه شیوه هایی که به روان شناس کمک می کند تا پدیده های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی (عددی) در آورد ؛اصطلاحاً روان سنجی (Psychometrics) می گویند. به واقع روان سنجی در معنای محدود کلمه بهره گیری از آزمونهای روانی برای اندازه گیری پدیده های روانی است. این رشته که در ایران یکی از گرایش‌های روانشناسی در دوره ارشد است و کمترین تعداد پذیرش دانشجو را دارا می باشد‌.البته داشتن سواد غنی در مورد روانشناسی و آشنایی خوب با فلسفه علم ، علاوه بر تسلط داشتن بر ریاضیات و آمار باعث شده‌است که دانشجویان به این رشته کمتر علاقه مند باشند.چرا که نیاز به بنیه قوی در دو علم آمار و روانشناسی شرط موفقیت در این رشته محسوب می‌شود .روان سنجی در آمریکا به رشته روانشناسی کمی (QUANTITATIVE PSYCHOLOGY) بیشتر معروف است.این رشته به عبارتی با روش شناسی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی سروکاردارد واینکه چگونه می‌توان فعالیت‌های پژوهشی را در راستای علم ناب و کمتر سوگیرانه در روانشناسی و علوم تربیتی سوق داد.اهمیت روانسنجی در این است که وسایل علمی لازم را برای این
شناخت وطبقه بندی در اختیار جامعه و متخصصان قرار می دهد.

کاربرد های روان سنجی

کارشناس ارشد روان‌سنجی می‌تواند به اجرای آزمون‌‌های روانی – تشخیصی، سنجش هوش، ویژگی‌‌های شخصیتی، آسیب‌های مغزی، کم توانایی های ذهنی،و… پرداخته به ارزیابی درامر آموزش ، مشغول گشته و به عنوان یکی از اعضا تیم درمان در کلینیک‌‌های روان شناختی مشغول به ارائه خدمت شود .و البته تسلط داشتن به نرم افزارهای آماری مختلف نظیر SPSS، LISREL، BILOG، MULTILOG، SASو سایر نرم افزارها برای انجام دقیق تحلیل‌های آماری دراین رشته ضروری است .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...