بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

مینا انصاری

مینا انصاری

روان شناس - بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

تربیت جنسی کودک (کارینه طهماسیان)
مهارت های فرزند پروری (کارینه طهماسیان)
کارگاه اصول و سلامت روابط جنسی زوجین(دکتر ندا رحیمی)
مدرس زبان انگلیسی به خردسالان و کودکان (آموزشگاه زبان THE ONE)
کارگاه اصول و سلامت روابط جنسی زوجین(دکتر ندا رحیمی)
مدرس زبان انگلیسی به خردسالان و کودکان (آموزشگاه زبان THE ONE)

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...