بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

نیره مهدی پور

نیره مهدی پور

گفتار درمانگر

پست الکترونیکی:        mehdipour_nayere@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد گفتار درمانی: دانشکده علوم توانبخشی, دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۷۵

کارشناسی گفتار درمانی: دانشکده علوم توانبخشی, دانشگاه علوم پزشکی ایران،

۱۳۶۹

سوابق اجرایی

مسئول آزمایشگاه گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی از سال  ۱۳۸۹ تا کنون

استاد مشاور دوره های ۲و ۱۳و ۱۷دانشجویان کفتار درمانی

عضو هیات علمی اولین، دومین سمینار آشنایی با سندرم داون ۱۳۸۸و ۱۳۸۹

مسئولیت واحد خدمات بالینی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی از تاریخ ۱۳۷۴ تا۱۳۸۳

مسئول راه اندازی کلینک گفتار درمانی مرکز صبا  ۱۳۸۰-۱۳۷۸

عضو هیات اجرایی دومین, سومین, چهارمین و پنجمین همایش گفتاردرمانی ایران

عضو هیات علمی چهارمین و پنجمین همایش گفتاردرمانی ایران

مسئول آزمایشگاه گروه گفتار درمانی دانشگاه ایران ۱۳۷۲-۱۳۷۰

 سوابق تدریس

 آزمایشگاه گفتار درمانی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

علوم بهزیستی و توانبخشی

نابسامانیهای گفتار وزبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد مقطع

کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نابسامانیهای گفتار وزبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد مقطع

کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشد طبیعی گفتار و زبان, رشد مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رشد طبیعی گفتار و زبان, رشد مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار وزبان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و

توانبخشی

نابسامانی زبانی ویژه در دوران رشد مقطع کارشناسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیماری شناسی تاخیر در رشد گفتار و زبان, مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیماری شناسی تاخیر در رشد گفتار و زبان, مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه فاطمیه قم

روشهای بالینی مقطع کارشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اصول توان بخشی مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بازپروری تکلمی و کتابهای آموزشگاهی مقطع کارشناسی ارشد, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مدیریت در گفتار درمانی  مقطع کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دوره بازآموزی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

سوابق بالینی

کلینیک فاطمه زهرا, جهاد دانشگاهی (درمانگر), ۶۹-۱۳۶۶

کلینیک مشاوره وزارت آموزش و پرورش (درمانگر), ۷۴-۱۳۷۰ و ۱۳۸۱ تا۱۳۹۰

کلینیکهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (درمانگر + مربی), از ۷۲-۶۹

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی درکلینیک توانبخشی شهیدان جلایی پور وابسته به سازمان بهزیستی

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی مرکز توانبخشی اخوان وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی در  مرکز توانبخشی اسما وابسته به سازمان بهزیستی

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی در شیرخوارگاه آمنه وابسته به سازمان بهزیستی

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی مدرسه توانخواهان وابسته به آموزش و پرورش کودکان استثنایی

سرپرست کارآموزی و کارورزی بالینی مرکز توانبخشی صبا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

٫کتاب­ها، مقاله­ها و سخنرانی ها

تعیین تعداد و نوع واژگان بیانی کودکان سندرم داون فارسی زبان ۴۸-۲۴ ماهه ،پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ،هفدهم لغلیت بیستم مهر ماه ۱۳۹۱

بررسی رشد درک شنیداری –کلامی در کودکان طبیعی ۵-۲ ساله فارسی زبان تهران ،شنوایی شناسی ، ۱۹، ۱۳۸۹،فریبا یادگاری ،طاهره سیما شیرازی ، نیره مهدی پور شهریور

نقش والدین در رشد مهارتهای ارتباطی ، زبان وگفتاری کودکان با سندرم داون ، دومین سمینار آشنایی با سندرم داون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۹

بررسی فرایندهای واجی کودکان فارسی ربان ۴-۲ ساله ، ،فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی،دوره دهم ،شماره اول بهار ۱۳۸۸  طاهره سیما شیرازی، فریبا یادگاری، نیره مهدی پور ، آذر مهری

ارتقاء مهارتهای زبانی کودکان با سندرم داون ، اولین همایش آشنایی با سندرم داون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۸

فهرست واژگان بیانی کودکان فارسی زبان ۲۴-۱۸ ماهه فارسی زبان، نهمین همایش گفتار درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران  ۱۳۸۷

مهارتهای ارتباطی کودکان ،دومین سمینار کودک سالم،  پژوهشکده رویان دانشگاه علوم پزشکی ایران  ۱۳۸۷

نقش گفتار درمانگر در مداخله زود هنگام، پنجمین همایش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۶

روش درمانی با کمک از مقیاس Larsp مرداد ۱۳۸۵, سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی

توان بخشی اختلالات گفتار و زبان, بیماریهای کودکان ایران ، دوره۱۵ ویژه نامه (هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان)  پاییز ۱۳۸۴

بررسی تعداد و نوع واژگان بیانی کودکان از ۱۸-۲۴ ماهگی نخستسین همایش انجمن زبان شناسی ایران, اسفند ۱۳۸۴

بررسی تعداد و نوع واژگان جملات  بیانی  کودکان ۱۸-۱۲ ماهه فارسی زبان، هفتمین همایش گفتاردرمانی ایران ن دانشگاه علوم پزشکی ایران  ۱۳۸۲

نرم افزارهای رایانه ای و درمان کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان، سمینار دو روزه تکنولوژی توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۸۲

جزوه رشد طبیعی گفتاروزبان ۱۳۸۲, گروه آموزشی گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

نقش یکپارچگی حسی در درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان،  با تاکید بر Sound Therapy دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۱

بررسی مقیاسهای آزمونهای زبانی دوران رشد, کارگاه آموزشی بررسی آزمونهای زبانی و شناختی در گفتاردرمانی در ۱۷ و ۱۸ دیماه ۱۳۸۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

برقراری ارتباط با بیماران آلزایمر, گردهمایی معرفی بیماریهای اعصاب دوران سالمندان اردیبهشت ۱۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

ویژگیهای زبانی کودکان در خود مانده,  همایش اختلالات نافذ رشد, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۷۹

راهنمای ارتباطی با بیماران آلزایمر, ۱۳۷۹ بهار, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, مرکز توان بخشی پویا

تغییرات طبیعی زبان در سالمندان فارسی زبان, اولین همایش بین المللی سالمندان در ایران۱۳۷۸

جزوه بیماری شناسی اختلالات رشدی گفتار و زبان, ۱۳۷۸, گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

نقش گفتاردرمانی در سالمندان مبتلا به زوال عقلی,  پنجمین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ۱۳۷۸

اختلالات ارتباطی سالمندان, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, ۲/۱۰/۱۳۷۸

رویکرد کار گروهی در توان بخشی سالمندان, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, ۴/۹ / ۱۳۷۸

ویژگیهای افراد مبتلا به آلزایمر, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی,۱/۷/۱۳۷۸

درمان اختلالات زبان ترجمه بخشی از کتاب Childeren With Language Disorders , 1378, آذر ماه, گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

ویژگیهای ارتباطی افراد در خود مانده (اوتستیک) ترجمه بخشی از کتاب Language Development in Exceptional Circumestance , 1378, آذر ماه, گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

بررسی تاثیر محرومیت محیطی بر رشد مفاهیم و قابلیت های زبانی, , چهارمین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳۷۶

گزارشی از یک تحقیق, تابستان ۱۳۷۶, نشریه گفتاروزبان, شماره چهارم, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

رشد شنوایی در کودکان, ۱۳۷۵, به مناسبت سومین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

رویکردهای درمان زبان ترجمه بخشی از کتاب Speech Correction, 1375, به مناسبت سومین همایش گفتاردرمانی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

کمک به تعامل از طریق تکنولوژی, اردیبهشت ۱۳۷۲, نشریه گاهنامه گفتارو زبان, شماره ششم, دانشگاه علوم توان بخشی

۷٫تحقیقات اجرا شده و در دست اجرا

مجری طرح فهرست واژگان بیانی کودکان ۲۴-۱۸ ماهه فارسی زبان ۱۳۸۶

همکاری در تدوین پروتکل- درمانی سندرم داون ۱۳۸۳

مجری رشد واژگان و جملات کودکان فارسی زبان از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی ۸۳-۱۳۸۲

رشد گفتار و زبان در کودکان ۱۲-۵ ساله, ۱۳۶۹, پایان نامه کارشناسی

بررسی نقش محرومیت محیطی بر مفاهیم و قابلیت های زبان کودکان ۶-۵ ساله, ۱۳۷۵, پایان نامه کارشناسی ارشد

همکاری در تدوین فرهنگ اصطلاحات گفتار و زبان, ۷۶-۱۳۷۴, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

همکاری در هنجاریابی آزمون زبان پریشی, ۱۳۶۷, دانشکده توان بخشی

سخنران یا دبیر کارگاه

کارگاه آموزشی شیوه های سرپرستی کارورزی بالینی ۱۳۸۵ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی سخنرانی

کارگاه مداخله و تشخیص زودهنگام, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دی ماه  ۱۳۸۵

کارگاه روشهای آموزش بالینی  شهریور ماه ۱۳۹۱

کارگاه تهیه نرمافزار متناسب با نیاز ویژه افراد مبتلا به اختلالات گفتار و زبان با استفاده از نرم افزار power point  آبان ماه ۱۳۹۱

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...