بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

مهرنوش نقش

مهرنوش نقش

روان شناس-سایت آموزش

کارشناس روان شناسی
درمانگر سایت آموزشی ،پیش دبستان
بازی درمانی گشتالتی
سابقه مربی گری مهد کودک


  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...