بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

رضا پیر هادی

رضا پیر هادی

گفتاردرمانگر

کارشناس گفتاردرمان ی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...