بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

مهرنوش نقش

مهرنوش نقش

روانشناس-بازی درمانگر

کارشناس روانشناسی
بازی درمانی گشتالتی
درمانگر سایت بازی درمانی

مربی مهد کودک

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...