بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

فرناز علی نژاد

فرناز علی نژاد

روان شناس - بازی درمانگر

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
کارشناسی روان شناسی عمومی

درمانگر سایت بازی درمانی کلینیک رشد

شرکت در کارگاه آموزشی و تخصصی تشخیص، ارزیابی، و درمان اختلالات یادگیری
شرکت در کارگاه آموزشی تربیت مربی اتیسم
شرکت در کارگاه بازی درمانی و قصه درمانی
شرکت در کارگاه اختلالات رفتاری و اختلالات یادگیری

دوره های فرزند پروری برای کودکان و نوجوانان
دوره های تربیت جنسی برای کودک و نوجوان
 

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...