بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

مهدیه رضایی

مهدیه رضایی

روان شناس-بازی درمانگر

کارشناس ارشد روان شناس بالینی
روانشناس مرکز خدمات جامع سلامت
بازی درمانگر موسسه رشد
برگزار کننده کارگاه های فرزند پروری
برگزار کننده کارگاه مهارت های زندگی
گذراندن کارگاه تفسیر نقاشی کودکان (دکتر برجعلی)
روانشناس و مربی مهد کودک (۶سال)

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...