بازگشت به لیست

روان درمانی

مکانیزمهای دفاعی روانی (قسمت دوم)

تاریخ : ۲۹ تیر ۱۳۹۷

وایلانت (۱۹۳۴) دفاع ها را به ۴ دسته تقسیم کرد : ۱-خود شیفته ۲-نابالغ ۳-نوروتیک و عصبی ۴- بالغ

دفاع های خود شیفته و نابالغ به عنوان دفاع های واپس رونده محسوب می شوند، و دفاع های نوروتیک یا عصبی نیز به مؤلفه های وسواسی و سرکوب گر تقسیم می شوند.

مکانیسم-های-دفاعی
الف) دفاع های خود شیفته    Narcissistic Defense

.۱انکار  Denial : اجتناب از پی بردن به یک واقعیت دردناک و یا پذیرش آن.

.۲دونیم سازی Splitting : اطرافیان خود را به دو گروه  خیلی خوب و خیلی بد تقسیم بندی می‌کند.هرچند این دو گروه مدام جای به جا می شوند. علت آن هم عدم توانایی فرد در کنار آمدن با احساسات دوسوگرا است. نوعی خیال پردازی ناهشیار   که به واسطه آن، ایگو جنبه های نامطلوب خود را جدا کرده   یا موضوع های تهدید کننده را به اجزایی قابل مهار تجزیه می کند.

.۳فرافکنی   Projection:فرد ویژگی های فکری، احساسی و اضطراب خود را به دیگران نسبت می دهد .مصداق آن ضرب المثلی است که « کافر همه را به کیش خود پندارد

.۴تحریفDistortion  :فرد واقعیت های خارجی را دگرگون می کند تا با نیازهای درونی او هماهنگ باشد.

.۵آرمان سازی اولیه   Primitive  idealization  : از خود یا دیگران  بت می سازند.

.۶همانند سازی فرافکن  Projective Identification  : همان  فرافکنی است، با این تفاوت که فرد افکار، احساسات، یا رفتارهای خود را روی یک شیء یا یک انسان دیگر طوری فرافکنی می‌کند که طرف مقابل ، در  فرد فرافکن، دقیقاً همان افکار، احساسات، یا رفتارها  را  به وجود می‌آورد. به عبارتی با تحریک و تبدیل دیگران، افکار و احساسات نفی شده خود را  د ر ایشان   ایجاد کرده  سپس در واکنش به رفتار  طرف مقابل همان افکار و احساسات نفی شده را نشان می دهد و آن را موجه می داند همانندسازی فرافکن، روی روابط میان فردی در بزرگسالی تاثیر زیادی می‌گذارد. بر خلاف فرافکنی‌های ساده (که می‌توانند صرفاً در دنیا خیال روی دهند)، همانندسازی فرافکن فقط در دنیای واقعی (دنیای روابط میان فردی) وجود دارد.

.۷همه توانی Omnipotence : فرد در برخورد با تعارض هیجانی یا فشارهای روانی درونی یا بیرونی به گونه ای عمل می کند که گویی از نیروها و توانمندی های خاصی برخوردار و برتر از دیگران است

ب )دفاعهای نابالغ  Immature Defense

.۱برون ریزی  :Acting Out تخلیه عملی تکانه به منظور فرار از آگاهی نسبت به احساسات همبیسته با تکانه  . مانند: زنی که به دلایلی از همسرش آزرده و خشمگین است، اما خشم و آزردگی را با شکستن اشیاء نشان می دهد. درمانجویی که از درمانگرش خشمگین است و به همین دلیل چند جلسه درمان را لغو می کند.

.۲ وقفه  Blocking  :بازداری اندیشه ها، احساسات و تکانه ها به صورت موقت.

.۳خودبیمار انگاری  Hypochondriasis  :شکایات جسمانی مکرر بدون علت طبی که به شکل درد و ناراحتی جسمانی خود را نشان می دهند. در واقع غیظ (که ریشه در گذشته دارد) ناشی از تکانه های غیر قابل پذیرش  به شکایت جسمانی تبدیل می شود.  درد ورنج جسمانی وسیله ای برای جبران(ابطال)با تطهیر خلافهای گذشته خود می داند . تنبیه به خاطر گناه

.۴درون فکنی  Introjection :درون سازی ویژگی های یک فرد مانند کسی که با والدین پرخاشگر خود همانندسازی می کند

.۵ رفتار منفعل-تهاجمی Passive-Aggressiveابراز غیر مستقیم پرخاشگری به دیگران و یا به خود با رفتارهای منفعل. برای مثال: تعلل در اجرای درخواست طرف مقابل، شکست خوردن، طفره رفتن، بیمار شدن و رفتار کردن به شیوه ای که بیشتر به خود صدمه می زند.

.۶خیالبافی Fantasy :استفاده از تخیل برای ارضای امیال ناکام شده و حل مشکلات.

.۷ جسمانی سازی Somatization : تبدیل پدیده های روان شناختی به نشانه های جسمانی. مانند: دردهای جسمانی و بیماری ها. فردی که در مشاجره با همسرش و به دنبال احساس خشم نسبت به او، دچار سردرد می شود.

.۸ واپس روی یا بازگشتRegression  :فرد به زمان گذشته بر می‌گردد و به مرحله‌ای از زندگی می‌رود که در آن اضطراب کمتری داشته و مسئولیت‌هایش کمتر و سبک تر بوده  .  تلاش برای بازگشت به افکار، احساسات و واکنش های هیجانی مربوط به سطح پایین تر رشدی. مثال: فردی ممکن است به دنبال احساس نا کامی داد و فریاد راه بیندازد و یا کودکی به دنبال تولد برادر یا شروع مدرسه دچار شب ادراری شود.

 

 

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...